Ni Pekar Vi Gräver

Markarbeten

Markarbeten

Basen i Pesabs verksamhet är att vi schaktar, planerar, stensätter, dränerar, asfalterar, snöröjer och sopar. Oavsett om det rör sig om kortare eller längre uppdrag har vi personal, maskiner och transportfordon anpassade för att lösa uppdraget.

Vi erbjuder till exempel:

 • Grundläggning till större och mindre hus och byggnader
 • Grundläggning till olika anläggningar
 • VA-arbeten
 • Plattsättning och stenläggningar
 • Markberedning
 • Dräneringar
 • Asfalteringar
 • Stensättningar
 • Murbyggnation
 • Avrymning av massor
 • Återfyllnad

Har du ett behov av markarbete som inte är uppräknat här är du varmt välkommen att kontakta oss för en offert.