Ni Pekar Vi Gräver

Simplex – Bergspräckning

Vi är utbildade och innehar spräckningskort för Power Tools Simplex. Systemet lämpar sig
bra att använda i känsliga miljöer då det bygger på krut vilket ger mindre vibrationer än
konventionell teknik med dynamit. Systemet lämpar sig för allt från större stenar upp till cirka
10m3 berg. Vi använder sprängmattor och duk för att förhindra kast av bortsprängt berg/sten.

Vibrationssäkert
Simplex är ett system för att spräcka sten, berg och betong från Power Tools.
Systemet utlöser elektriskt små krutladdade patroner. Simplex är en mjukar metod
än konventionell sprängning med dynamit och skapar minimalt med vibrationer och
stenkast.


Under lång tid har Power Tools utvecklat en ny serie elektriska
stenspräckningspatroner, utvecklingen har gått från patroner med inbyggda tändare
till en helt ny serie patroner med separata tändare som vi kallar Simplex. Detta
innebär för användaren, större säkerhet, bättre effekt och svarar upp mot framtida
krav. En annan klar fördel med separat tändare är att man kan välja om man vill ha
klass 2 eller klass 3 tändare till patronen.
Krutet har den fördelen att det har mycket lägre förbränningshastighet jämfört med
konventionellt sprängämne. Genom detta minimerar man risker, arbetar miljövänligt,
ekonomiskt och kan undvika dyra besiktningar av husgrunder. Tack vare att vibrationerna
klingar ut snabbt kan man spräcka sten och berg nära husgrunder, vattenledningar,
fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada.
Även stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort
genom att använda sig av stenspräckning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *