Ni Pekar Vi Gräver

Snöröjning

Är du behov av snöröjning till din fastighet och parkeringsplatser och vägar? Vi kan hjälpa dig med både snöröjning och sandning av de områden som vi väljer ut. Vi säkerställer att vägar och trottoarer är i ordning och vi utför även snöröjning av tak.

Snöröjning – boka i tid

Det vanliga är att flera boka i sista sekunden. Därför föreslår vi att du är ute i god tid. Bestäm dig för vilka områden /platser som du önskar ska förvaltas så tar vi hand om resten när snön kommer och du kan istället fortsätta att fokusera på din ordinarie verksamhet. Gäller det allmänna vägar och platser som trottoar så går det inte att förbi se och då kan det vara skönt att slippa känna stress kring detta.

Snöröjning på Privata och Kommersiella Fastigheter

Ibland täpps vägar igen av plogvallar och privata vägar behöver också skottas. Genom att anlita oss till snöröjningen så kan du komma iväg till förskola, skola och jobb i tid utan att behöva stressa och slita med snön. Eller kanske Er företagsparkering behöver en snabb snörröjning? Kontakta Oss

Snöröjning och hantering av snön

Ibland blir det stora mängder snö. Om du önskar hjälp med att frakta bort snön innan den fryser så kan vi bistå dig med detta. Vi har även möjlighet att utföra snöröjning på platta tak som exempelvis annars riskera att få exempelvis plåtskador med läckage som senare konsekvens. Boka en tid med oss så går vi igenom vilka tjänster du behöver inom snöröjning.

Telefon: 070-7213994

Snöplog