Ni Pekar Vi Gräver

ACTIBLOC ®- Minireningsverk

Högsta standarden – till ett bra pris!

Beprövad reningsteknik (SBR)
Hög kvalité och driftsäkerhet
Låga driftkostnader, Smart styrsystem
Small Biological Wastewater Treatment System

ACTIBLOC består av två tankar. Den första tanken är grovrenstanken, dit förs spillvattnet med fekalier som första steg i reningsprocessen. Den andra tanken är reaktortanken, där behandlas det fekalierfria vattnet med regelbunden luftning, sedimentering och flockningsmedel, en process som får partiklar att sjunka mot botten och som sedan pumpas tillbaka till grovrenstanken.

Alla pumpfunktioner sköts av styrsystemet och kompressorn. Det finns inga mekaniska eller elektriska pumpar i verken som kan krångla. Kompressorn driver allt med luft, med så kallade mammutpumpar.

Tack vare att reningsverket består av två tankar kommer vi upp i en mycket god slam och reaktorvolym, 1-HH. 2500+2500L och för 2-HH. 3500+3500L. Detta medför att verket är okänsligt för ojämn belastning t.ex om man har många gäster vid ett och samma tillfälle då belastningen av reningsverket ökar markant. Har man gäster på besök under en längre tid så klarar verket även det.

Ett korrekt installerat ACTIBLOC reningsverk är helt fritt från odörer.

Eftersom verket drivs av en kompressor måste luften som driver verket ta vägen någonstans. Om fastigheten är byggd enligt gällande regler, ska det finnas en avloppsventilation som går upp över tak.

Finns avloppsventilation som går upp över tak, så kopplas luftutsläppet till inloppsledningen och luften som pumpas ut från verket leds upp över tak och försvinner med vinden. Finns det inte någon ventilation över tak och t ex att en vacuumklocka installerats någonstans i huset eller på vinden rekommenderar vi att om möjligt installera en korrekt avluftning. Om det inte är möjligt går det att leda luften via ett rör och dra upp den på ett lämpligt ställe på husets fasad upp över tak. Man kan även leda luften bort till någon annan plats som anses lämplig.

Vi hjälper självklart till med att finna den bästa lösningen för det.