Ni Pekar Vi Gräver

Avlopp

Oxyfix – Minireningsverk Se mer..

BDT – Reningsverk – Gråvatten Se mer..

Vi har reningsverk baserade på mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverken renar WC, bad-, disk- och tvättvatten och finns i storlekar som passar ett hushåll upp till mindre samhällen.

Den egna driftorganisationen och tillhörande driftavtal ger produkten en process- och funktionsgaranti under hela dess livslängd. Våra minireningsverk är EU-certifierade enligt CE/EN-12566-3 2014 för att klara hög skyddsnivå.

Varför välja Pesabs reningsverk?
• Dokumenterad förmåga att klara långa uppehåll, passar därför även tex fritidshus där man inte bor permanent
• Ersätter kostsamma markbäddar och hantering av kalkmaterial
• Inga rörliga delar i vätskan
• Ett reningsverk från Pesab är smidigt då alla delar och reningssteg finns från en och samma markentreprenör.
• Lågbyggt justerbart inlopp
• Våra avlopp klarar extremt ojämn belastning och plötsligt stora inflöden
• 100 % slamflyktsskydd vid inläckage
• Dekantering av renat vatten förhindrar utsläpp av ev. flytslam
• Process- och funktionsgaranti under hela verkets livslängd