Ni Pekar Vi Gräver

Teknisk Förvaltning

Fastighestsskötsel / Teknisk Förvaltning

Fastighetsskötare
En välskött fastighet ger ett trevligt intryck och skapar en trivsam miljö.
Vi ser till att Er fastighet är fin och välskött. Allt ifrån byte av lysrör i garaget till byte av kranar och byte av namn på ytterdörrar och i trapphusen samt byte av toalettstolar. Våra fastighetsskötare har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel. Vi lagar asfaltsskador och utför även vägmålning.

Renhållning
En ren utemiljö är lika viktigt som en välskött trädgård. Sopning och skräpplockning på gångar, trottoarer och parkeringsplatser är lika självklart som att trapporna ska hållas rena. Detta är något som görs i enlighet med den frekvens kunden önskar.

 

Vi tar hand om helheten och har all kunskap inom bolaget