Ni Pekar Vi Gräver

Asfaltering

Vi kan Asfaltering och har varit verksamma i över 20 år.
Vi åtar oss även andra former av jobb och här nedan har du en sammanställning av det mesta som vi åtar oss att göra.

Mark- och vägplanering:

 • Industritomter
 • Vägar
 • Gång- och cykelbanor
 • Parkeringar
 • Garageinfarter
 • Villauppfarter
 • Lokalgator
 • Poolarbeten
 • Teknisk Förvaltning
 • Gräsklippning

Platt och stensättning:

 • Villatomter
 • Gångbanor
 • Trappor
 • Murar
 • Stödmurar
 • G-stöd
 • Kantsten

Asfaltering:

 • Industritomter
 • Vägar
 • Gångbanor
 • Cykelvägar
 • Parkeringar
 • Villauppfarter
 • Bollplaner

Bli inte orolig om ditt önskemål inte är uppräknat här ovanför, utan tag kontakt med oss så kan vi säkert hjälpa dig. Vi är inte omöjliga när det gäller udda jobb, utan ser det som en utmaning att lösa problemet på bästa sätt. Om det är så att du är intresserad av mer lättåtkomliga referenser, kontaktar du oss via telefon eller e-mail på de nummer och adresser du finner högst upp på sidan.