Ni Pekar Vi Gräver

Bergspräckning – Borttagning av berg i känsliga miljöer

Vi på Pesab Entrepenad är utbildade och innehar spräckningskort för Power Tools Simplex. Systemet lämpar sig bra att använda i känsliga miljöer då det bygger på krut vilket ger mindre vibrationer än konventionell teknik med dynamit. Systemet lämpar sig därmed för större stenar upp till cirka 10m3 berg. Vi använder sprängmattor och duk för att förhindra kast av bortsprängt berg/sten och arbetar med hög säkerhet i samtliga uppdrag.

Bergspräckning är en metod för att spräcka och bryta ner berg på ett kontrollerat sätt, ofta som ett alternativ till konventionell sprängning. Losshållning av berg används därmed i situationer där sprängning med traditionella sprängämnen inte är lämpligt eller möjligt på grund av närhet till bebyggelse eller infrastruktur.

Fördelar med bergspräckning

Simplex är ett system för att spräcka sten, berg och betong från Power Tools. Systemet utlöser elektriskt små krutladdade patroner. Simplex är en mjukar metod än konventionell sprängning med dynamit och skapar minimalt med vibrationer och stenkast.

Under lång tid har Power Tools utvecklat en ny serie elektriska stenspräckningspatroner, utvecklingen har gått från patroner med inbyggda tändare till en helt ny serie patroner med separata tändare som vi kallar Simplex. Detta innebär för användaren, större säkerhet, bättre effekt och svarar upp mot framtida krav. En annan klar fördel med separat tändare är att man kan välja om man vill ha klass 2 eller klass 3 tändare till patronen. Krutet har den fördelen att det har mycket lägre förbränningshastighet jämfört med konventionellt sprängämne. Genom detta minimerar man risker, arbetar miljövänligt, ekonomiskt och kan undvika dyra besiktningar av husgrunder.

Tack vare att vibrationerna klingar ut snabbt kan man spräcka sten och berg nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada. Även stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort genom att använda sig av stenspräckning.

Kontakta oss idag för uppdrag inom bergspräckning i Nacka och Värmdö.

Vanliga frågor om bergspräckning

Är bergspräckning säkert?
Ja, när spräckningsarbetet utförs av en professionell firma med rätt kompetens och erfarenhet så är det en säker metod. Den minskade användningen av explosiva material innebär färre risker jämfört med traditionell bergsprängning. Dock är det viktigt att alla säkerhetsprotokoll följs och att adekvat utbildning och utrustning används uteslutande i alla projekt.

Vilka typer av projekt lämpar sig för bergspräckning?
Vanliga projekt kan inkludera beredning av husgrunder, grävning av rörgravar, tillbyggnader, anläggning av infarter och pooler, sänkning av grunder eller källare samt skapande av bergrum. Denna metod är mångsidig och kan anpassas till en rad olika projektstorlekar och typer​. Det är även ett bra val för projekt där tillgången till området är begränsad eller där traditionell sprängning skulle innebära komplexa och kostsamma säkerhetsåtgärder. Kontakta oss gärna om du önskar rådgivning kring ditt nästa projekt och hur vi kan hjälpa dig!

Hur påverkar bergspräckning miljön?
Bergspräckning anses vara mer miljövänlig än traditionella sprängmetoder, främst på grund av avsaknaden av stora vibrationer och explosiva material som kan påverka närliggande ekosystem och strukturer. Detta gör det till ett mer föredraget val i känsliga områden.